Home - Back - Help
Voorwaarden
 
     
     
  <p>De inhoud van advertenties is geheel de verantwoordelijkheid van de adverteerder. MySailingraces stelt als eis dat de advertenties:</p> <ol> <li>Netjes en betamelijk zijn.</li> <li>Betrekking hebben op de zeilende watersport.</li> <li>Altijd een doorlink hebben naar de website van uitsluitend de adverteerder.</li> </ol> <p>De MySailingraces.com organisatie is ten allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen advertenties te blokkeren.</p> <p>&nbsp;</p>  
     
     
 
Home - Back - Help

My Sailingraces
v1.9.4