Home - Back - Help
Prijsbeleid
 
     
     
  <p>MijnZeilwedstrijden is bedoeld voor organisaties, die veelal bestaan uit onbezoldigde vrijwilligers. Door dit vrijwillige karakter is MijnZeilwedstrijden van mening dat niet de hoofdprijs kan worden gevraagd voor gebruik van de programmatuur.&nbsp; &nbsp;</p> <p>Door de kosten te verdelen over vele zeilwedstrijden hoopt MijnZeilwedstrijden voldoende inkomsten te kunnen genereren om de programmatuur te onderhouden en om ondersteuning te blijven verlenen.</p>  
     
     
 
Home - Back - Help

My Sailingraces
v1.9.4