Uitslagen

De pagina UITSLAGENLIJST geeft van de geselecteerde race de uitslagen van de deelnemers. De lijst bevat de volgende kolommen:

Zeilnr. Het zeilnummer (of boegnummer) van de deelnemende boot.
Schip. De naam van de deelnemende boot.
Schipper. De naam van de schipper van de deelnemende boot.
Pr/land. Provincie/land van herkomst van de schipper. Dit kan worden gebruikt om (handmatig) te bepalen welke provincie/land de meeste prijzen in de wacht heeft gesleept.
Deelklasse. De (deel)klasse waarin de deelnemende boot is ingedeeld.
Gefinished. Datum en tijd van het moment van finishen.
Gezeild. Gezeilde tijd in uren, minuten en seconden tussen starttijd en finishtijd
Penalty. Correctie op de gezeilde tijd bestaande uit een positief aantal seconden als vergoeding voor een zekere gebeurtenis of bestaande uit een negatief aantal seconden als straftijd voor een zekere gebeurtenis.
Handicap. De handicap of correctiefactor voor de deelnemenende boot om de gezeilde tijd vergelijkbaar te maken met overige deelnemers in dezelfde (deel)klasse.
Gecorrigeerd. Een berekende tijd uit zeiltijd, penalty en handicap, waarmee de prestaties van de deelnemende boot vergelijkbaar wordt met de andere deelnemers in dezelfde (deel)klasse.
Status. De door de wedstrijdleiding toegekende status aan de uitslag, overeenkomstig de internationaal gangbare normen:
a. Blanko. Geen bijzonder status. Normaal gefinisht.
b. DNF. Niet gefinisht.
c. DSQ. Uitsluiting.
d. DNS. Niet gestart: Anders dan DNC en OCS.
e. DNC. Niet gestart: Niet naar het startgebied gekomen.
f. OCS. Niet gestart: Aan de baanzijde van de startlijn op het startsein en in gebreke gebleven te starten, of regel 30.1 overtreden.
g. ZFP. 20% straf op grond van regel 30.2.
h. BFD. Uitsluiting op grond van regel 30.3.
i. SCP. Scorestraf genomen op grond van regel 44.3.
j. RAF. Teruggetrokken na finishen.
k. DNE. Uitsluiting (anders dan DGM) niet aftrekbaar op grond van regel 89.3(b).
l. DGM. Uitsluiting op grond van regel 69.1(b)(2); niet aftrekbaar.
m. RDG. Verhaal gegeven.
Note. Notitie betreffende de deelnemende boot, mogelijk ter verduidelijking van de aangegeven status.

Tip-1: Door op het printer icoontje bovenaan de lijst te klikken wordt de lijst in een gemakkelijk te printen formaat getoond.
Tip-2: De lijsten zijn op vele manieren te sorteren door op de namen van de kolommen bovenaan de lijst te klikken. Door nog een keer te klikken wordt de sorteervolgorde omgekeerd.
Tip-3: Door de lijst op deelklasse te sorteren wordt de lijst ingedeeld in blokken per klasse.